Kerkenraad

Ds. H. Peet                                                     (Voorzitter kerkenraad)

 

 

 

 

 

 

Naam Functie Wijk  
Ph.G. Mak   1  
L. de Bruijn   2  
H. Bulder   3  
A. Leeuwesteijn Jeugdouderling 4  
H.W.A. Kok Scriba 5  
J.C. Schilt   6  
1 vacature      
Naam Functie Wijk  
G. Brandwijk   1  
B. Bor   2  
E.E. van Meerendonk   3  
A.C. Romeijn   4 en 5  
A.J. van der Kolk Jeugddiaken 6  

De diakenen hanteren, voor de leden die ouder zijn dan 70 jaar, een andere wijkindeling dan hierboven vermeld.