Uitzendingen rondom lijdenstijd en Pasen

×

Foutmelding

Nadat we als gemeente rond de kerstdagen met elkaar verbonden mochten zijn door middel van de kerkdiensten en de uitzendingen daaromheen, wil de commissie Gemeente-uitzendingen opnieuw een aantal uitzendingen voorbereiden rondom lijdenstijd en Pasen.

‘Samen op weg naar het kruis’

Aan de hand van bovenstaand thema willen we in de komende weken op woensdagavond een uitzending verzorgen. Dit thema is ontleend aan het paaspakket, dat is samengesteld door Evangeliestek. Dit pakket is primair ontwikkeld voor kinderen en het gezin om hen heen, maar is ook heel geschikt voor volwassenen met of zonder gezin. Meerderen uit onze gemeente zullen in de komende weken rondom dit thema bezig zijn en daar sluiten we graag bij aan. Download hier de handleiding van het paaspakket, waarin u het rooster kunt vinden voor de deelthema’s die in de komende uitzendingen aandacht zullen krijgen.

Uitzendingen bekijken

De woensdagavonduitzendingen zullen beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer drie kwartier.

Het is de bedoeling dat komende woensdagavond D.V. 17 februari het programma rechtstreeks vanuit de kerk wordt uitgezonden via kerkdienstgemist. De andere uitzendingen worden vooraf opgenomen, maar zullen eveneens via kerkdienstgemist worden uitgezonden.

Woensdag 10 maart valt op biddag. Dan is er geen programma, maar zal de dominee de biddagpreek aanpassen aan het thema. In de week voor Pasen is er op elke avond een kort meditatief moment en op woensdag, Stille Zaterdag en Pasen zullen er speciale uitzendingen zijn.

Invulling programma

In het programma speelt het bezinnende aspect een belangrijke rol, maar er zijn ook informelere elementen. Naast een meditatief moment zal er een speciaal kindermoment in het programma zijn. Daarnaast zullen ook de jongeren van de gemeente aandacht krijgen. Bekende en nog onbekendere gemeenteleden van alle leeftijden zullen ruimte krijgen in het programma. Op deze manier hopen we met elkaar in verbondenheid toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Een meer gedetailleerde indeling van het programma treft u hier in deze download aan.

Meewerken aan het programma

Op verschillende manieren is het mogelijk om gemeenteleden in te zetten voor het programma.

Er zullen drie muzikale momenten zijn tijdens elke uitzending. Met kinderen onder de 12 of met een beperkt aantal mensen in een zanggroepje kan er gezongen worden. We willen ook graag een keer een instrumentaal intermezzo doen. De liederen worden bij het thema uitgezocht. Wil je hieraan meedoen met een instrument of door te zingen? Geef je dan op bij Anja den Otter: a.denotter@solcon.nl.

Door de pandemie zijn er minder momenten van ontmoeting. Daarom willen we graag aan u en jullie als gemeenteleden vragen om zo spoedig mogelijk een filmpje aan te leveren waarin je in 1 minuut vertelt hoe je leven er uit ziet en zag of wat je hobby is, met beeld. Dit filmpje graag in liggende stand van je telefoon opnemen en sturen naar cees@ceespaas.nl.      

Samen zingen

Het lijkt ons als commissie heel mooi als we in een van de uitzendingen rondom Pasen als gemeente met elkaar een lied kunnen zingen op een digitale manier. Als u hieraan mee wilt doen, laat het dan even weten aan Anja, dan krijgt u op een later moment informatie over welk lied het gaat worden en over hoe een en ander werkt. Graag geven we alvast een voorbeeld van wat we voor ogen hebben. Daarvoor kunt u klikken op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=1wzQ0bZ547U&feature=youtu.be&ab_channel=...

Het zou prachtig zijn als jong en oud meezingen!

Vragen en ideeën

Natuurlijk staat de commissie altijd open voor vragen en ideeën. Schroom niet die voor te leggen aan een van de commissieleden!

We bidden dat de komende uitzendingen mogen bijdragen aan de onderlinge verbondenheid en boven alles aan de verbondenheid met Christus, de lijdende Borg, maar ook de opgestane Heiland!

Een hartelijke groet van de commissie Gemeente-uitzendingen,

Liesbeth Brandwijk, Sjaak van de Graaf, Willem Kok, Anja den Otter, Nellieke Oudijn, Cees Paas en Willemieke Vink