Welkom bij de "Eben-Haëzer" Kerk

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Eben-Haëzer’  te Sliedrecht .

Onze gemeente telt ongeveer 370 leden.  Wij geloven, op grond van de Bijbel, dat de Heere door de verkondiging van de Bijbelse boodschap mensen zalig wil maken en hun een nieuw leven wil geven.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten waarin we mogen luisteren wat God tot ons te zeggen heeft. De middagdiensten zijn ‘leerdiensten’, waarin meestal de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De diensten beginnen om 09.30 en 17.00 uur. Het kerkgebouw vindt u aan de Middeldiepstraat 31 in Sliedrecht.

In de kerkdienst gebruiken wij de  Herziene Statenvertaling en zingen we Psalmen uit de oude berijming (1773).

Op deze website geven wij u een beeld van onze kerkelijke gemeente. U vindt er de kerkdiensten, activiteiten, nieuws en  adressen. Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die elk op hun eigen wijze actief zijn binnen onze gemeente. Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor u en onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of tijdens een van onze activiteiten.

 

   

 

Dagelijks woord

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

-- Spreuken 3:1-2

Verkiezing ambtsdragers

donderdag, 15. maart 2018 - 15:27

Tijdens de stemmingsvergadering van afgelopen woensdag zijn de broeders L. de Bruijn  en B.A. Hofman als ouderling en br. K.J.W. Ruijs als diaken gekozen en door de kerkenraad benoemd. Alle broeders...

Ontbijtactie Hadassa

woensdag, 7. maart 2018 - 17:29

Bestel een heerlijk ontbijtje en laat het bezorgen op DV zaterdag 24 maart! Meer informatie en het bestelformulier is hier te vinden: https://www.cgksliedrecht-eh.nl/634/ontbijtactie-hadassa