Jeugdmotief

In het ledengedeelte, onder Downloads, kunt u het laatste nummer downloaden

Drie keer per jaar komt het Jeugdmotief (jeugdblad van onze kerk) uit: rond maart, juli, en december. Inmiddels zijn we al voor de 21e jaargang actief.
Doel van het jeugdmotief is de kinderen en jongeren van onze gemeente de boodschap van het evangelie te brengen. Daarnaast willen we ze informeren over verschillende actuele onderwerpen. Verder is het blad bedoeld om elkaar te informeren over het reilen en zeilen op de zondagsschool, club en vereniging.

Een maand voor het Jeugdmotief uitkomt, samen met ‘Ons Kerkblad’, vergaderen we over het Jeugdmotief.
We evalueren het vorige blad, bespreken het aankomende nummer en maken alvast een opzet voor het Jeugdmotief dat over drie maanden verschijnt.

Onderwerpen worden per keer gekozen. Soms kiezen we er één zelf en soms komt er een onderwerp bij de kerkenraad vandaan of uit de gemeente. 
Bij het onderwerp wordt dan een persoon gezocht die veel over het onderwerp weet. Dit kan uit de gemeente zijn, maar ook van daarbuiten. Deze persoon wordt dan gevraagd een stukje hierover te schrijven.

Ook staan er soms leuke foto’s in van onder andere uitstapjes die de jeugd met de verenigingen maken.

Vaste rubrieken in het Jeugdmotief:

Van de redactie Legtffuit Kletskids Zondagsschool ‘Van knop tot bloem’
Gedicht Een dag uit het leven van... Wat doet een ... eigenlijk? Zwaailicht
Vrij onderwerp That's the question Jeugdvereniging ‘Samuel’ Knutselen
 Woorden voor altijd (On)zeker Jeugdclub ‘Daniël’ Bakidee

De redactie bestaat uit 7 leden:

Hoofdredacteur

Bart Bakker

Eindredacteur

Aad van de Kolk

Secretaresse

Marloes Waleboer

Opmaak Joke van Middelkoop / Ariënne Monster

Overige leden

Edwin Monster

 

Gerdien Mol

 

Ruben de Bruijn

 

 

 

(On)zeker is een rubriek in het jeugdmotief, het jeugdblad van de gemeente. 

Stel hier je vraag die je graag beantwoord zou willen hebben. Er zijn vier mensen uit de gemeente die jouw vragen proberen te beantwoorden.